Our group websites

Privacy Notice

BRITISH AMERICAN TOBACCO NORWAY AS

You can read our privacy notice in English or in Norwegian. Please choose the language you prefer.

Du kan lese personvernerklæringen på norsk eller engelsk. Vennligst velg det språket du foretrekker.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan British American Tobacco Norway AS («vi», «oss» eller «BAT») som behandlingsansvarlig behandler dine personopplysninger, avhengig av ditt forhold til BAT.

Vi vil alltid være forpliktet til å verne og respektere dine personopplysninger og behandle disse i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, dvs. personvernforordningen («General Data Protection Regulation», «GDPR») og nasjonal lovgivning.

Dersom du har spørsmål til BATs behandling av dine personopplysninger, vennligst ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nedenfor.

1. Behandlingsansvarlig

Selskapet som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger, er:

British American Tobacco Norway AS
Postboks 3944 Ullevaal Stadion
0806 Oslo
Organisasjonsnummer: 979 919 042
Epost: gdpr_emails@bat.com
Telefo: +47 22 08 10 00

2. Beskrivelse av databehandlingen

I tabellene nedenfor vil du finne opplysninger om hvordan BAT behandlinger dine personopplysninger, avhengig av ditt forhold til BAT, og hvorfor vi behandler dine personopplysninger.

I tabellene finner du opplysninger om hvordan vi behandler dine personopplysninger, herunder opplysninger om hensikten med behandlingen, kategorier av personopplysninger om deg som vi behandler, hvordan vi innhenter personopplysningene, det rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysningene, opplysninger om hvem vi deler personopplysningene med og opplysninger om hvor lenge vi lagrer slike opplysninger.

Du kan velge mellom opplysningene om hvordan vi behandler dine personopplysninger når:

 • du handler i våre butikker eller kommuniserer med oss og vår kundeservice
 • du er kunde, leverandør eller tredjepartsrepresentant

Vennligst velg den tabellen som er relevant for deg.

Når du handler i våre butikker eller kommuniserer med oss og vår kundeservice

BAT behandler personopplysninger med det formål å gjennomføre salg og for å kommunisere og samhandle med deg samt å gi deg kundestøtte og håndtere spørsmål, henvendelser m.m. som du måtte ha om våre produkter, tjenester og BAT generelt, f.eks. som virksomhet, som arbeidsplass i rekrutteringsøyemed samt for å forbedre vår virksomhet og kvaliteten på våre tjenester og produkter i så henseende. Vi kommuniserer med og gir kundestøtte både til forbrukere og kunder, og vi kommuniserer med deg på e post, telefon, kommunikasjon via hjemmesiden så som kontaktskjemaer og chat og via chat og andre plattformer på sosiale media, f.eks. Instagram/Facebook når du følger eller samhandler med vår kontoer på sosial media, avhengig av hvordan du velger å kontakte oss. BAT kan også behandle personopplysninger for det formål å bekrefte at du er over 18 år når du handler i våre White Space Snus Stores eller våre andre fysiske butikker og dersom du velger å benytte vår ansikts-skanner. Personopplysninger innhentes og behandles kun kortvarig ved ansiktsskanning og kan ikke benyttes av oss eller andre for identifiseringsformål.

Kategorier av personopplysninger og kilder

Vi kan behandle følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Navn, e-post, telefonnummer, stillingstittel, opplysninger om dine kontoer på sosial medier og opplysninger som du gir oss ved henvendelse til oss, f.eks. spørsmål du har og opplysninger rundt dette samt ytterligere informasjon som vi vil ha behov for når vi skal besvare din henvendelse.

I noen tilfeller vil vi innhente opplysninger som bekrefter at du er over 18 år, typisk ID-kort som bankkort med slike opplysninger, f.eks. hvis vi har behov for å sende deg et nytt produkt.. Vi vil behandle. ditt ansiktsbilde og enkelte tilknyttede biometriske data dersom du velger å benytte ansikts-skanner når du handler i våre White Space Snus Stores eller andre fysiske butikker.

Vi vil også behandle informasjon knyttet til eventuelle krav, klager eller andre henvendelser du måtte ha om våre produkter, f.eks. din erfaring med produktene, bivirkninger osv. Dette kan i noen tilfeller være sensitive opplysninger hvis du velger å gi oss det.

Når du ringer vår kundeservice, kan vi ta opp samtalen med deg for intern opplæring, men kun dersom du blir informert om dette og gir tillatelse til det.

Dersom du kommuniserer med oss og vår kundeservice i rekrutteringsøyemed, f.eks. for å få vite mer om BATs virksomhet, rekrutteringsprosesser osv., så vil vi også behandle de personopplysningene som du gir oss, f.eks. kontaktopplysninger, din henvendelse, vår korrespondanse og eventuelle vedlegg, så som søknad, CV, m.m. Vi vil imidlertid alltid henvise deg til vår offisielle rekrutteringskanal (careers.bat.com) for jobbsøknad eller vår HR-avdeling og vi vil deretter slette de dokumentene som du eventuelt har sendt.

Dersom du kommuniserer med oss og/eller vår kundeservice uten at du er kunde, vennligst også se nedenfor under «Når du er kunde, leverandør, forretningsforbindelse eller tredjepartsrepresentant».

Kilder:

Vi innhenter dine personopplysninger direkte fra deg.

Rettslig grunnlag for behandlingen

Vårt rettslige grunnlag for vår behandling av dine personopplysninger er:

 • Artikkel 6.1.a (samtykke) vedrørende
  • opptak
  • ansikts-skanning
 • Artikkel 6.1.b (nødvendig for oppfyllelse av avtale)
 • Artikkel 6.1.c (nødvendig for oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser), herunder
  - regler som vi er underlagt ved behandling av krav eller reklamasjon du måtte ha om våre produkter, herunder regler som angir våre forpliktelser overfor deg
 • Artikkel 6.1.f (nødvendig ved forfølgelse av våre rettslige interesser ved drift og utvikling av vår forretningsvirksomhet), herunder
  - å yte kundeservice til deg
  - å optimalisere og forbedre våre produkter, virksomhet og kundeservice
  - å håndtere krav og reklamasjoner
  - å fremme vårt selskap som arbeidsplass, finne riktige kandidater og hjelpe deg med spørsmål du måtte ha om selskapets virksomhet)
 • Artikkel 9.2.f (nødvendig for fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav) med tanke på sensitive opplysninger som behandles i forbindelse med håndteringen av krav, reklamasjoner og andre henvendelser, f.eks. opplysninger om bivirkninger og din erfaring med våre produkter.
Mottakere

Vi kan dele dine personopplysninger med:

 • Forretningsforbindelser og tredjeparter, herunder leverandører og selgere, som vi har samarbeid med for å bistå i vår virksomhet (f.eks. leverandører, kundetelefon, tjenesteytere, teknisk og IT- og digital support)
 • Sosiale media og andre plattformer dersom vi kommuniserer med deg via slike
 • Konsernselskaper
 • (Potensielle) kjøpere, selgere og rådgivere i tilfelle salg eller oppkjøp
 • Offentlige myndigheter dersom dette kreves og/eller er nødvendig
Datalagring

Vi vil lagre de personopplysningene som er behandlet for dette formål, til:

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oss for å finne en løsning på din henvendelse, dvs. å svare på spørsmål og/eller behandle reklamasjoner og krav. Som hovedregel er dette opp til 6 måneder etter siste kommunikasjon eller avslutning av den saken som din henvendelse gjaldt.

Dersom din henvendelse er eller kan utvikle seg til en potensiell tvist, så vil vi lagre person-opplysningene for en lengre periode. Oppbevaringstiden vil avhenge av forholdene rundt din henvendelse, herunder hva henvendelsen gjelder, om det gjelder skadeserstatning osv., og vi vil kun lagre personopplysningene for å kunne dokumentere saken og håndtere en potensiell (rettslig) tvist som oppstår etter eller på grunn av din henvendelse og kun så lenge tvisten pågår osv. i samsvar med begrensningsregelen.

Eventuelle opptak av samtaler hvor du er med, basert på samtykke fra deg, vil bli slettet etter 30 dager.

Dersom vi har bedt om ID-kort fra deg for å bekrefte alderen din, så vil dette bli slettet innen 30 dager.

Ved bruk av ansikts-skanner for aldersvurdering vil dine personopplysninger slettes umiddelbart etter at resultat er klart. Personopplysninger knyttet til ansiktsskann vil ikke lagres hos verken BAT eller tjenesteleverandører.

Når du er kunde, leverandør, forretningsforbindelse eller tredjepartsrepresentant

BAT behandler personopplysninger for forretningsvirksomhetsformål når du representerer din arbeidsgiver eller har et forhold til tredjepart når din arbeidsgiver eller slik tredjepart er en (potensiell) kunde, leverandør eller tredjepart i forhold til BAT, f.eks. dersom du kommuniserer med BAT som en del av at du arbeider for en av BATs (potensielle) forretningsforbindelser eller andre parter som BAT kommuniserer og samarbeider med.

Eksempler på slik kommunikasjon og samarbeid kan være som del av markedsføringen av våre produkter, salg og distribusjon av BATs produkter, konto- og kundeforvaltning, kjenn-din-kunde-formål, kontakt med offentlige myndigheter, statsansatte, politikere, investeringsmiljøer, kontakt med journalister, media, interessenter, aksjonærer, deltakere på arrangementer, konkurranser og andre markedsaktiviteter, når vi benytter tredjepartsleverandører og byråer til å bistå vår virksomhet, f.eks. IT- og digital support, sjåfører og transportører, samarbeid  med organisasjoner, grossister, eksterne konsulenter, BAT-ambassadører, rengjøringsfirmaer, leverandører av mat, vakttjenester, osv.

Kategorier av personopplysninger og kilder

Vi kan behandle følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Generelle personopplysninger:
Navn, stillingstittel, arbeidsplass, påloggings-detaljer, signatur og kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer samt andre opplysninger som du måtte velge å gi oss. Vi kan også behandle kopi av pass eller annen ID for kjenn-din-kunde-formål.

Opplysninger om og tilknytning til oppgave/arbeid/sak osv. som gjelder vårt forhold, herunder all kommunikasjon og behandling av personopplysninger i forbindelse med det, f.eks. kommunikasjon om vårt (potensielle) samarbeid, våre produkter og salg og distribusjon av våre produkter, ordrer og returer, forhandlinger, potensielle tvister og reklamasjoner, generelle forretningsanliggender, markeds-, produkt- og salgsanalyser, strategi-, økonomi- og budsjettforvaltning, evalueringer og utførelse, regnskaps-, fakturerings- og bokføringsspørsmål, krisehåndtering, prosjektering og planlegging, eksterne saker og revisjon, merkevarebygging og markedsføring, politikk, forretningsstrategi, forretningsplaner, konto- og (potensielt) kunde- og kontoforvaltning, segmentering og service, forvaltning av IT-systemer og support osv.

Opplysninger som gjelder din deltakelse i arrangementer som vi arrangerer, eller andre arrangementer hvor vi oppfordrer deg til å delta sammen med oss, f.eks. festivaler.

Dersom du besøker eller jobber på våre lokasjoner, vil vi også behandle opplysninger om deg ved bruk av overvåkningskameraer og loggføring av bruk av adgangskort.

Kilder:

Vi innhenter dine personopplysninger enten direkte fra deg eller fra den tredjepart som du arbeider for og som har et forhold til: BATs kunde, leverandør eller annen tredjepart som vi samarbeider med eller har et forhold til.

Rettslig grunnlag for behandlingen

Vårt rettslige grunnlag for vår behandling av dine person-opplysninger er:

 • Artikkel 6.1.c (nødvendig for oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser for å utføre kjenn-din-kunde-sjekk av våre kunder)
 • Artikkel 6.1.f (nødvendig ved forfølgelse av BATs rettslige interesser ved drift og utvikling), herunder
  - kommunikasjon og samarbeid med kunder, leverandører og andre tredjeparter og forretningsforbindelser som vi samarbeider med eller har et forhold til,
  - produksjon av produkter,
  - salg og distribusjon av våre produkter,
  - markedsføring av våre produkter og vår virksomhet
  - kundeforvaltning og utvikling
  - sikkerhetstiltak, f.eks. bruk av overvåkning og adgangskort
  - samt øvrige forretningsmessige forhold.
Mottakere

Vi kan dele dine personopplysninger med:

 • Forretningsforbindelser og tredjeparter, herunder leverandører og selgere, som vi har samarbeid med for å bistå i vår virksomhet (f.eks. leverandører, kundetelefon, tjenesteytere, teknisk og IT- og digital support)
 • Sosiale medier, avhengig av karakteren av vår avtale og de faktiske forhold, f.eks. dersom du er ambassadør for BAT eller dersom du deltar på et arrangement ledet av BAT
 • Konsernselskaper
 • Offentlige myndigheter dersom dette kreves
 • Tredjeparter som du samarbeider med eller har et forhold til; BATs kunder, leverandører eller øvrige tredjeparter og forretningsforbindelser
 • (Potensielle) kjøpere, selgere og rådgivere i tilfelle salg eller oppkjøp
 • Festivaler og andre som er vertskap for arrangementer hvor vi deltar sammen med våre kunder, samt eventbyrå som hjelper oss med å arrangere slike
Datalagring

Vi vil lagre de personopplysningene som er behandlet for dette formål, til:

Som hovedregel vil vi lagre personopplysninger i opptil fem år etter utløpet av året for siste kjøp eller levering, eller etter utløpet av vårt forhold/samarbeid eller forholdet/samarbeidet med den part som du representerte eller hadde et forhold til.

Vi vil imidlertid holde igjen personopplysninger i en utvidet periode dersom dette er nødvendig i særskilte tilfeller, f.eks. ved fastsettelsen av et rettslig krav eller for at BAT skal kunne dokumentere forholdet og/eller visse omstendigheter med hensyn til kunden, leverandøren eller andre tredjeparter.

Vi kan også slette opplysningene på et tidligere tidspunkt, som vil være hvis du f.eks. vises på overvåkningskameraer, eller har deltatt på arrangementer, quiz eller andre markedsaktiviteter.

Noen henvendelser faller under de varighetene for lagring som er nevnt under «Når du kommuniserer med oss og vår kundeservice» – vennligst se denne for ytterligere opplysninger.

3. Overføring til land utenfor EU/EØS

Det kan være tilfeller hvor vi overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Slik overføring skjer på følgende rettslige grunnlag:

a) EU-kommisjonen anser at dette landet/disse landene har et tilstrekkelig nivå for personvern, dvs. at landet er en «sikker/tilstrekkelig tredjestat»

b) EU-kommisjonen anser ikke at dette landet/disse landene har det tilstrekkelige nivå for personvern. Vi vil gi den nødvendige garanti for overføringen:

 • ved å benytte standardavtale for overføring av personopplysninger til tredjestater, som utgitt av EU-kommisjonen, eller eventuelle andre avtaler utarbeidet av kompetente myndigheter. Du kan få avtalen ved å ta kontakt med oss på gdpr_emails@bat.com.

c) Ved manglende avgjørelse om landet er sikkert/tilstrekkelig og nødvendig garanti som nevnt over, så kan overføringer i noen begrensede tilfeller forekomme dersom i) du har gitt samtykke til overføringen, ii) overføringen er nødvendig for oppfyllelse av avtalen mellom deg som registrert og BAT som behandlingsansvarlig eller gjennomføring av prekontraktuelle tiltak på forespørsel fra deg, eller iii) overføringen er nødvendig for å kunne inngå avtale eller oppfyllelse av avtale, inngått av hensyn til deg som datasubjekt, mellom BAT som behandlingsansvarlig og annen tredjepart.

4. Automatiserte avgjørelser

Vi vil ikke benytte automatiserte avgjørelser i henhold til GDPR artikkel 22.

Dersom du velger å benytte vår ansikts-skanner og tjenesten indikerer at du er under 18 år, eller dersom den butikkansatte er i tvil angående resultatet til ansikts-skanneren, vil du bli bedt om å benytte alminnelig ID-kort eller annen legitimasjon for å bekrefte din alder. Den butikkansatte vil derfor ta den endelige avgjørelsen og vi benytter ikke automatisert avgjørelse i henhold til GDPR artikkel 22.

5. Obligatoriske opplysninger

Noen av de opplysningene som vi behandler om deg, kan være obligatoriske å innhente for å kunne gi deg den servicen du krever. F.eks. når du kjøper eller mottar produkter, så har vi plikt til å innhente visse opplysninger om deg for å kunne selge produktene, og du har også en plikt til å gi oss visse opplysninger med hensyn til kundeservice. Konsekvensene ved ikke å gi oss obligatoriske opplysninger er imidlertid kun at vi ikke vil kunne gi deg den etterspurte service.

6. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til:
  - Å kreve innsyn i dine personopplysninger (GDPR artikkel 15)
  - Å kreve retting av dine personopplysninger (GDPR artikkel 16)
  - Å kreve sletting av dine personopplysninger (GDPR artikkel 17)
  - Å begrense behandlingen av dine personopplysninger (GDPR artikkel 18)
  - Å motta dine personopplysninger i strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet) (GDPR artikkel 20)

Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke, så kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dette vil ikke påvirke gyldigheten av den behandlingen som er gjort før du trakk tilbake samtykket. Du kan trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss på gdpr_emails@bat.com og telefon +47 22 08 10 00. Dersom du har gitt samtykke som gjelder informasjonskapsler (cookies) og ønsker trekke tilbake samtykket, vennligst se vår oversikt og prinsipper med hensyn til informasjonskapsler (cookies).

Du har også rett til å protestere mot behandling av personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på GDPR artikkel 6.1.e eller 6.1.f, se ovenfor med hensyn til rettslig grunnlag, så har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, av grunner som har tilknytning til ditt særskilte forhold.
 • Når dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring, så har du rett til når som helst å protestere mot at dine personopplysninger benyttes til slik markedsføring.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss på gdpr_emails@bat.com  og telefon +47 22 08 10 00.

Det kan være vilkår eller begrensninger i disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du for eksempel har rett til dataportabilitet i et særskilt tilfelle – dette avhenger av særskilte omstendigheter ved behandlingsaktiviteten.

Du kan også sende klage til det lokale datatilsyn:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Epost: postkasse@datatilsynet.no
Phone: +47 22 39 69 00

Sist oppdatert: 29. desember 2020

max
large
medium
small
mobile